Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

  • No events
  • आद्य शंकराचार्य लिखित प्रश्नोत्तरी -१

    Posted on October 17, 2019

    Click to open PDF in popup window- आद्य शंकराचार्य लिखित प्रश्नोत्तरी -१    हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

    Blog Search