Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • आनंदी मन

  Posted on May 29, 2017

  हांसते मन माझे नाचते
  नाचते मन माझे हासते || धृ ||
  समोर वनराजी ही सुंदर
  दाट बहरले वृक्ष पुरे पुर
  मधून हसतो त्यातुन निर्झर, मार्गी जल धावते || १ ||
  उंच हे कडे भंवतीचे
  रक्षण जणू हे वनराणीचे
  भाव न त्यां, गंभीर सदाचे, दृष्टी न त्यां पोचते || २ ||
  सभोवताली मंजुळ किलबिल
  बाजुस ओढ वाहे झुळुझुळु
  पर्णांचीही हळूच सळसळ, कवन मूर्त होते || ३ ||
  त्या कावनाने भाव विसरले
  भाव विसरले हे ही गेले
  क्षण कांही ना कांही उरले, हळुच जाग येते || ४ ||


  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search