Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • गावी आनंदाची गाणी

  Posted on May 29, 2017

  जीवन आळवावरचे पाणी
  सदाचि गावी जीवनात या, आनंदाची गाणी || धृ ||
  कर्म करावे जे देवा आवडे
  ते न करावे जे जीवा नावाडे
  अहं अहंचे सदा असो वावडे
  दैन्य आणि दारिद्र्य पाहता डोळा यावे पाणी || १ ||
  देव सदा साठवी तू अंतरी
  तोचि पाही बाहेरी जगभरी
  नाम तयाचे घेऊ दे वैखरी
  त्या तालावर जीवन जगणे, असो नसो की कोणी || २ ||
  मनी धरी श्रीगुरूंचे सांगणे
  ध्यानी सोSहं वरीच आरूढणे
  भेदावाचून जग सारे पाहणे
  त्या दृष्टीची सदा असावी अंत:करणी धणी || ३ ||
  आता देही फिरून नाही जाणे
  कोण म्हणे तो आम्हां येणे जाणे
  तो सत्याचे रहस्य कांही नेणे
  सती असे ते सहज, बोलते संतांची ती वाणी || ४ ||


  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search