Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • गावी आनंदाची गाणी

  Posted on July 6, 2016

  गावी आनंदाची गाणी

  जीवन अiवावरचे पाणी

  सदाचि गावी जीवनांत या आनंदाची गाणी…..।।ध्रु।।

  कर्म करावे जे देवा आवडे

  ते न करावे जे जीवा नावडे

  “अहं अहं’चे सदा असो वावडे

  दैन्य आणि दुःखाते पाहुनि डोiां यावे पाणी….।।1।।

  देव पहावा सदाचि  तू अंतरी

  तोचि पहावा बाहेरी जगभरी

  नाम तयाचे घेऊ दे वैखरी

  त्या तालावर जीवन जगणें असो नसो की कोणी…।।2।।

  मनीं धरी श्रीगुरूंचे सांगणें

  ध्यानी सो@हं वरीच आरूढणें

  भेदावाचूनि जग सारे पाहणें

  त्या दृïीची अंत:करणीं अखंड ¿यावी धणी……।।3।।

  आतां देही फिरुनि नाही येणें

  कोण म्हणें तो आम्हां येणें जाणें

  तो सत्याचे रहस्य कांहीं नेणें

  सत्य असे ते सहज बोलते संतांची ती वाणी….।।4।।


  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search