Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • टाळ

  Posted on May 29, 2017

  झन् झन् झन् झन् गाजे | झन् झन् झन् गाजे |
  टाळ वाजे हरि मंदिरी || धृ ||
  भाव फुले विठ्ठलाचा | कपी डोले श्रीरामाचा
  डोळा खुले शंकराचा | सगुणाची बाजे बासुरी || १ ||
  रंगे कथा ज्ञानेशाची | संगे वाणी तुकयाची
  बोले जनी नामयाची | रामदास भरे अंतरी || २ ||
  एकी होये जिवा शिवा | ठाव नाही कोठे भवा
  आनंदाचा भेटे ठेवा | डोल देई दहरांबरी || ३ ||


  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search