Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • देव आणि जीवन

  Posted on July 5, 2016

  जीवन दोन घडीचा खेळ

  तिथे हो दु:खा कैचा वेळ || धृ ||

  सृष्टी सुंदर केली देवे

  सुख दु:खे ती मिळती देवे

  स्वर्ग हा, कशा करावा माळ || १ ||

  कर्तव्याच्या अढळ आसनी

  देवाजवळी प्रेमे बसुनी

  वाजवी समरसतेचे टाळ || २ ||

  सुख तैसे दु:खाचे कारण

  देव जाहला स्वयेचि आपण

  कशातें कोणी पिटावे भाळ || ३ ||

  देवचि झाला आपण रोगी

  जंतु जाहला रोगालागी

  औषधा माजी त्याचे बळ || ४ ||

  देव सज्जनी, दुष्ट दुर्जनी

  पातकी तसा आणि पावनी

  कुणाचा घ्यावा त्यावरी आळ || ५ ||

  भव्य वैभवी तोची विराजे

  दीन दरिद्री राहे सहजे

  आळसा, यत्नाचे तो फळ || ६ ||

  जन्मे तोची आणि तो निमे

  न कळे जीवा म्हणुनिया भ्रमे

  सार्थकी लावी अपुला काळ || ७ ||


  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search