Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • फुले जणु अद्वैताचे फूल

  Posted on July 5, 2016

  भगवान श्रीरामकृष्ण

  फुले जणु अद्वैताचे फूल || धृ ||

  कोमल तनु ही तपे वाळली

  अविचल भावे शान्त बैसली

  भावावेगे कधी डोलली

  कधी न देखाव्याची झूल || १ ||

  नयनांमाजी अखंड करुणा

  एके भावी असे धारणा

  कधी वृत्ति न उठे दारुणा

  असे मनि समरसतेचा डोल || २ ||

  दया दाटली अंत: करणी

  वेदांताची नसे दाटणी

  मंजुळ शब्दें नटली वाणी

  मनामधि श्रवणें रुतती बोल || ३ ||

  संगे माता असे सारदा

  तीहि फुलाच्या घेई छंदा

  ऐक्य पावली ती सुखकंदा

  तयां ना तनुभोगाची भूल || ४ ||

  विवेक संगे जो आनंद

  तया संगती जमले वृन्द

  ज्ञानें प्रेमें झाले धुंद

  पश्चिम प्राची झाले पूल || ५ ||


  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search