Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • रातराणी

  Posted on May 29, 2017

  ए ए रातराणी, होऊ नको दिवाणी
  जगताही वेड्यावाणी, करू नको की? || १ ||
  ए ए रातराणी, तुझी न होई वेणी
  गंध नुरे अंगणी, दुजे क्षणी की? || २ ||
  ए ए रातराणी, ही जुई तव साजणी
  ति पिनाकिनाचे चरणी, तू दूरी का ? || ३ ||
  ए ए रातराणी, ति बघ कमळिणी
  उगवे जै दिनमणी, उमलो लागे || ४ ||
  ए ए रातराणी, तू वनी मस्तानी
  तव हात धराया कोणी आतुर नाही || ५ ||
  ए ए रातराणी, तुज गंध देई धरणी
  जो तिचाचि तो न गणी, तुझा जणू की || ६ ||
  ए ए रातराणी, ति धरा आपणा खाणी
  जी देवजीची करणी, अनादि काळी || ७ ||
  ए ए रातराणी, त्या देवाजीची गाणी
  वेडे म्हणू विराणी तू मी आता || ८ ||
  ए ए रातराणी, या नवीन जीवन वळणी
  रमता मी-तू पणी नुरलो आता || ९ ||


  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search