Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • सांग तरंगा

  Posted on May 29, 2017

  सांग तरंगा मजसी सांग जरा
  तुझाचि तू की निराचा ह्या खरा ? || धृ ||
  आठव तू तुज पवनाने लोटिले
  तरंग नावे जळावेगळे केले
  तेचि नाव तू हृदयी सांभाळिले
  आता तरी तू जागा होई, साडी भलती तर्हाि || १ ||
  अरे जळावरी चंद्राच्या कर्षणे
  सागरासी रे तुझे लाभले लेणे
  तुजला फिरुनी जणू तेचि की होणे
  तुझा शोभला सागरावरी सुंदरसा की तुरा || २ ||
  ओंजळीत मी तुजला घेऊ जाता
  जळावाचुनी काही ना ये हाता
  “तरंग मी” हे, विसरे तू रे आता
  “जळ मी आहे” ऐसा ठेका, एकचि लावी सुरा || ३ ||
  पाण्यावरती पाण्याची रांगोळी
  उन्हात चमके शोभा ही आगळी
  आता राहे खुशाल खेळी मेळी
  सुखरूपत्वे आनंदाचा अनुभव घेई पुरा || ४ ||


  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search