Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • Blog

  ब्रह्मज्ञान

  Posted on July 5, 2016

  Click to open PDF in popup window- ब्रह्मज्ञान

  Read More

  फुले जणु अद्वैताचे फूल

  Posted on July 5, 2016

  भगवान श्रीरामकृष्ण फुले जणु अद्वैताचे फूल || धृ || कोमल तनु ही तपे वाळली अविचल भावे शान्त बैसली भावावेगे कधी डोलली कधी न देखाव्याची झूल || १ || नयनांमाजी अखंड करुणा एके भावी असे धारणा कधी वृत्ति न उठे दारुणा असे मनि समरसतेचा डोल || २ || दया दाटली अंत: करणी वेदांताची नसे दाटणी मंजुळ … Continue reading फुले जणु अद्वैताचे फूल

  Read More

  पारमार्थिक संकल्पना-१

  Posted on July 4, 2016

  Click to open PDF in popup window- पारमार्थिक संकल्पना-१

  Read More

  पारमार्थिक संकल्पना-२

  Posted on July 4, 2016

  Click to open PDF in popup window- पारमार्थिक संकल्पना-२

  Read More

  जुनाट पुरुष

  Posted on July 4, 2016

  श्री समर्थांच्या अफाट वाड्मयातील “जुनाट पुरुष” हे छोटे प्रकरण आहे. या प्रकरणाच्या सर्व ग्रंथांमध्ये प्रामुख्याने वेदान्तशास्त्र त्यांच्या खास शैलीने सांगितले आहे. “जुनाट पुरुष” ह्या शिर्षकातच ती शैली व्यक्त झाली आहे. जुनाट वृक्ष, जुनाट मंदिर, जुनाट वाडा इत्यादि प्रकारे तो शब्द व्यवहारात वापरला जातो. पुरुष हा शब्द आत्मा / ब्रह्मा ह्या अर्थाचा असून अनादि, नित्य, आद्य … Continue reading जुनाट पुरुष

  Read More

  परमामृत १

  Posted on July 2, 2016

  हा ग्रंथ फारसा प्रसिद्ध नाही. जीवनमुक्ती स्थितीतील मराठीचे आद्य कवी मुकुंदराज यांची ही रचना आहे. ते सुद्धा फारसे प्रसिद्ध नाहीत. ज्ञानदेवांच्या पूर्वीचे असून ते मराठीचे आद्य कवी होते. परमार्थाच्या संदर्भातील सुरुवातीची ओवी रचना त्यांनी केली असे मानले जाते. हा ग्रंथ ज्ञानेश्वरांच्या पूर्वीचा आहे अशी त्याची एक ख्याति आहे. ग्रंथ परिचय :परम म्हणजे सर्वश्रेष्ठ. परमामृत म्हणजे … Continue reading परमामृत १

  Read More

  प्रवृत्ती आणि निवृत्ती

  Posted on July 2, 2016

  प्रवृत्ती आणि निवृत्ती म्हणोनि प्रवृत्ति आणि निवृत्ति। इयें वोझीं  नेघें मती। अखंड चित्तवृत्ती। माझ्या ठायी।। ज्ञाने.12-121।।                 ज्ञानेश्वरमहाराजांची ज्ञानेश्वरीतील ही एक ओवी आहे. ही ओवी भगवान श्रीकृष्णाच्या मुखातून अर्जुनाला उपदेश करताना आलेली आहे. या ओवीचा सरळ  अर्थ असा की “अमुक एका कर्मामध्ये प्रवृत्ती व अमुक एका कर्मामध्ये निवृत्ती झालीच पाहिजे अशा आग्रहाची ओझी तू आपल्या … Continue reading प्रवृत्ती आणि निवृत्ती

  Read More
  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search