Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • अद्वैत मकरंद

  Posted on July 12, 2016

  40.00

  फारसे ज्ञात नसलेले श्रीलक्ष्मीधर कवी ह्यांची ही रचना आहे. श्रीस्वयंप्रकाश यती हे ह्या रचनेचे आद्द टीकाकार आहेत. आद्द टीकाकारांचे पुढील अभ्यासकांवर नेहेमीच ऋण असते. त्यामुळे श्रीस्वयंप्रकाश यतींनी केलेले मंगल तसेच ठेवले आहे. पुढे पुढे त्यांना अनुसरले आहे तेथे त्यांचा उल्लेख केला आहे. ही रचना मुमुक्षूला अतिशय अनुकूल आहे.

  Clear
  SKU: N/A Category:


  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search