Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • तीन उपनिषदे

  Posted on March 19, 2022

  130.00

  ह्या ग्रंथात ऐतरेयोपनिषद, छान्दोग्योपनिषद व प्रश्नोपानिषद् ह्या तीन उपनिषदांवर प पू काकांनी रचलेली ओवीबद्ध टीका व विवरण आहे. ह्या तीन उपनिषदांचे एकत्रित संकलन


  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search