Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • दृक-दृश्य-विवेक भावदर्शन

  Posted on July 12, 2016

  30.00

  सुमारे एकतीस श्लोकांची ही शांकर अद्वैतप्रधान रचना आहे. भगवान श्रीमत् आद्द शंकराचार्यांची ही रचना आहे असे परंपरेने मानले जात असले तरी तिची शैली व शब्दरचना विद्दारण्य स्वामींच्या पंचदशीसारख्या रचनांसारखी आहे असे काही जाणकार मानतात. कसेही असले तरी हा ग्रंथ शंकराचार्यांच्या परंपरेतील आहे एवढा आधार साधकासाठी पुरेसा आहे.

  Clear
  SKU: N/A Category:


  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search