Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • संसारसागरातील गीतादीपस्तंभ

  Posted on July 12, 2016

  200.00

  लेखकाने मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत की , अ) काय गीता सर्वांसाठी आहे? ब) काय गीता अर्जुनासाठी आहे? क) काय गीता अर्जुनासारख्यांसाठी आहे? ग्रंथातील प्रतिपादनाचे असे कौशल्य आहे, की प्रत्येक वाचकाला वाटते की, ‘गीता माझ्यासाठी आहे ’. यात वरील प्रश्नांची स्पष्टपणे न दिलेली उत्तरे स्पष्ट होऊन जातात. ग्रंथाचे यश यातच आहे.

  Clear
  SKU: २०० Category:


  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search