Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • सुखाचा वेध

  Posted on July 12, 2016

  50.00

  सर्वांच्या संग्रही प पू डॉक्टर काकांचे हस्ताक्षर असावे म्हणून ह्या ग्रंथातील ‘लेखकाचे मनोगत’ प पू काकांच्या हस्ताक्षरात ठेवले आहे. प्रस्तावनेत श्री वी वी चिपळूणकर यांनी लेखकाच्या सश्रद्ध पण तितक्याच डोळस व चिकित्सक अभ्यासाबद्दल तसेच व्यक्तीगत व सामाजिक मूल्यांविषयी त्यांना असलेल्या आदराबद्दल आणि मानवी जीवनविकास व अध्यात्म यांचे अन्योन्य नाते ह्या संबंधीचे तर्कनिष्ठ स्पष्टीकरण देण्याबद्दल गौरवोद्गार काढले आहेत.

  Clear
  SKU: N/A Category:

  प्रस्तावना

  Click to open PDF in popup window- सुखाचा वेध प्रस्तावना


  Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Click to open PDF in popup window- सुखाचा वेध प्रस्तावना 

  संपूर्ण ग्रंथ (केवळ अभ्यासार्थ)

  Sukhacha Vedh


  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search