Quotes

From the blog

कर्मविपाक

More Blog Articles

Upcoming Events

 • No events
 • Blog

  कर्मविपाक

  by Dr. Shrikrushna Deshmukh

  Posted on March 27, 2020

  Read More

  आस्तिक – नास्तिक

  by Dr. Shrikrushna Deshmukh

  Posted on March 27, 2020

  Read More

  आद्य शंकराचार्य लिखित प्रश्नोत्तरी -१

  by Dr. Shrikrushna Deshmukh

  Posted on October 17, 2019

  Click to open PDF in popup window- आद्य शंकराचार्य लिखित प्रश्नोत्तरी -१

  Read More

  मन आणि बुद्धी यांचे तारतम्य

  by Dr. Shrikrushna Deshmukh

  Posted on October 17, 2019

  Click to open PDF in popup window- मन आणि बुद्धी यांचे तारतम्य

  Read More

  अधिकार तैसा करू उपदेश

  by Dr. Shrikrushna Deshmukh

  Posted on October 17, 2019

  Click to open PDF in popup window- अधिकार तैसा करू उपदेश

  Read More

  श्रीसमर्थांचे आनंदवनभुवन

  by Dr. Shrikrushna Deshmukh

  Posted on November 23, 2016

  Click to open PDF in popup window- श्रीसमर्थांचे आनंदवनभुवन

  Read More

  वेद आणि संत

  by Dr. Shrikrushna Deshmukh

  Posted on October 17, 2016

  Click to open PDF in popup window- वेद आणि संत

  Read More

  भक्ती एक परीपूर्ण शास्त्र होय

  by Dr. Shrikrushna Deshmukh

  Posted on October 12, 2016

  भक्ति हे एक परिपूर्ण शास्त्र आहे हे अनेक उपासक लक्षात घेत नाही. त्यांच्या मताने त्यांना झेपेल व जशी जमेल तशी उपासना ते करतात. त्यामुळे उपासनेचे रूपांतर भक्तीत होऊन त्यापासून मिळणारा आनंद दूर रहातो निर्भयता, तृप्ती, शांती इत्यादीचा अनुभव येत नाही. ह्यामुळे उपासनेला बहुतेकवेळा यांत्रिक कृतीचे किंवा कर्मकांडाचे स्वरूप येते. श्रवणापासून सुरू झालेल्या उपासनेची, आत्मनिवेदनरूप भक्तीत … Continue reading भक्ती एक परीपूर्ण शास्त्र होय

  Read More

  मोक्षेच्छा-१

  by Dr. Shrikrushna Deshmukh

  Posted on July 12, 2016

  मोक्षेच्छा   मानवी जीवनाचे परम उद्दिष्ट चतुर्विध पुरुषार्थांची प्राप्ती हे आहे. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष ह्या  चार पुरुषार्थांच्या चौकटीत जीवनाची यशस्विता सामावली आहे. “धर्म’ हा आद्य पुरुषार्थ असून “मोक्ष’ हे अंतिम प्राप्तव्य आहे. धर्माच्या बंदिस्तीत मिळविलेले काम व अर्थ मोक्षाकडील प्रवास सुकर करतात. साधनचतुष्टयसंपन्न जीवच मोक्षाचा अधिकारी असतो. आतापर्यंत आपण विवेक, वैराग्य व शमादिषट्क … Continue reading मोक्षेच्छा-१

  Read More

  मोक्षेच्छा-२

  by Dr. Shrikrushna Deshmukh

  Posted on July 11, 2016

  मोक्षेच्छा परमार्थ हे कृतिपेक्षा विचारांचे शास्त्र आहे. भगवान शंकराचार्यांनी “वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किंचित् कर्मकोटिभिः।’ असे सांगितले आहे. माणूस कृतिशील असतो. पण कर्मामागचे वर्म समजून घेऊन कृती घडली तरच विचार बदलतात. आत्मानुभूती घेण्यास अंतःकरण सक्षम होते. ही संस्कारक्षमता प्राप्त करून घेण्यासाठी तीर्थयात्रा, व्रते, पारायणे, पूजा, नामस्मरण इत्यादी साधने आहेत. परंतु त्यांचे चित्तशुद्धी व चित्तशांती एवढेच फळ आहे. … Continue reading मोक्षेच्छा-२

  Read More

  ब्रह्मज्ञान

  by Dr. Shrikrushna Deshmukh

  Posted on July 5, 2016

  Click to open PDF in popup window- ब्रह्मज्ञान

  Read More

  जुनाट पुरुष

  by Dr. Shrikrushna Deshmukh

  Posted on July 4, 2016

  श्री समर्थांच्या अफाट वाड्मयातील “जुनाट पुरुष” हे छोटे प्रकरण आहे. या प्रकरणाच्या सर्व ग्रंथांमध्ये प्रामुख्याने वेदान्तशास्त्र त्यांच्या खास शैलीने सांगितले आहे. “जुनाट पुरुष” ह्या शिर्षकातच ती शैली व्यक्त झाली आहे. जुनाट वृक्ष, जुनाट मंदिर, जुनाट वाडा इत्यादि प्रकारे तो शब्द व्यवहारात वापरला जातो. पुरुष हा शब्द आत्मा / ब्रह्मा ह्या अर्थाचा असून अनादि, नित्य, आद्य … Continue reading जुनाट पुरुष

  Read More
  हे सर्व लेख प पू डाँ श्रीकृष्ण द देशमुख लिखित असुन साधकांनी केवळ व्यक्तीगत अभ्यासाकरीता त्यांचा वापर करावा.

  Blog Search